| 06:08
מחיר הנסיעה שלך הוא 15 ₪
מחיר הנסיעה שלך הוא 15 ₪