| 22:27
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים