| 01:38
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים