| 04:00
קו
457
רהט בית ספר סלמאן
אשקלון אלי כהן/יצחק בן צבי