| 03:37
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים