| 12:51
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
רהט חאפז אברהים