| 17:09
קו
460
מרחבים קרית חינוך מרחבים
חאפז אברהים רהט , מתחם 3
א
17:00
ב
17:00
ג
17:00
ד
17:00
ה
17:00