| 14:26

אי כניסה למתחמים

25/10/2017
אי כניסה למתחמים עקב ונדליזם 
מהיום ועד הודעה חדשה
כולל שכונה 28 ועד שכונה 23