| 23:25

לוז ראש השנה

07/09/2018

לוז ראש השנה 

נא לשים לב לשינויים בזמנים.
הלו"ז מתייחס לשבוע המתחיל ב 9.9.2018 
ניתן לראות את הזמנים תחת הלשונית קווים באתר.